Εξοπλισμός παραγωγής

Μηχανή χύτευσης με έγχυση, μηχανή συσκευασίας